A Magyar Natúrpark Szövetség a 78. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon

2017. szeptember 22.

 

A Magyar Natúrpark Szövetség (MNSZ) elnökségének három tagja vett részt a 78. OMÉK keretében szervezett szakmai konferencián, amelyet a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. szervezett. A szakmai fórumon résztvevők 8 ország vidékfejlesztési szervezeteit képviseltették, a központi téma a hálózati együttműködés értéke, értelme és eredménye volt.

 

A Magyar Natúrpark Szövetség (MNSZ) elnökségének három tagja vett részt a 78. OMÉK keretében szervezett szakmai konferencián, amelyet a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. szervezett. A szakmai fórumon résztvevők 8 ország vidékfejlesztési szervezeteit képviseltették, a központi téma a hálózati együttműködés értéke, értelme és eredménye volt.

 

2013. október 18-án, Kőszegen egy négyoldalú megállapodás született az MNVH-MNSZ-VM-NAKVI között , mely immár az FM, a Herman Ottó Intézet és az MNVH aláírásával megerősítésre került 2016. évben a Föld napján.

A fórum keretében az MNVH további együttműködést kötött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával (NAK), az Agrárgazdasági Kutató Intézettel (AKI), a Magyar Urbanisztikai Társasággal (MUT), a Román LEADER Szövetséggel, és a LEADER Egyesületek Szövetségével (LESZ). Reméljük, minden együttműködés gyümölcsöző lesz, és értékes eredményeket teremt a vidéki területek és lakosság számára.

 

Néhány értékes gondolatot emelünk ki rövid összefoglalónkban.

 

Dr. Finta István (LESZ) előadásában hangsúlyozta, hogy a LEADER-re úgy kell tekintetni, mint egy fejlesztési módszerre, amely a fejlesztéspolitika számára létfontosságú, alapvető értékekre épül. értékekre épül.

 

A legfontosabb értéke a LEADER fejlesztési módszernek, hogy a területileg azonosítható közös értékeket keresi, arra épít, hogy a szereplők bevonásával és hálózati együttműködésben jobb eredményeket lehet elérni. A LEADER módszer térben is lát, térbeli érzékenységet biztosít, az adott területen képes azonosítani, hogy mire és hol van szükség. Természetesen ehhez a módszerhez is fejlesztési forrásokra van szükség. A hatékonysághoz és az eredményességhez a módszer megfelelő alkalmazása jelentősen hozzájárul. Különböző területi és ágazati érdekeket és értékeket képes összehangolni, hasonlóan a natúrpark tájszintű együttműködéseihez. Közös a folyamatos jelenlét is, amely szintén a fejlesztés megfelelőségét és eredményességét erősíti, amely keretében nem egy ágazatra, hanem a komplex térségi érdekekre, problémákra tekintettel is figyelemmel vannak a módszer alkalmazói.

 

Dr. Juhász Anikó (AKI) a V4 + 4 együttműködésről és a kutatás, a tudás jelentőségéről beszélt előadásában. Kiemelte, hogy egy vállalkozás, de egy térség sikerének, fejlődésének sikere jelentős részben a résztvevők tudásán, képességein múlik. Rendkívül fontos, hogy egy térség fejlesztési és kezelési tapasztalatait folyamatosan gyűjtse, értékelje és megossza a térségi szereplőkkel. A kialakuló közös tudásra és ismeretekre alapozza fejlesztési céljait.

 

Megemlíthetjük, hogy e tekintetben élenjárók a natúrparkjaink is, példának említhetjük a Vértesi Natúrparkot, amely a táji tudás, a természetkímélő gazdálkodás nemzetközi hírű fejlesztője, gyűjtője és terjesztője, illetve ez a tudás az alapja elért sikereinek is, gazdasági, természet- és tájvédelmi téren is. Más típusú példa az Írottkő és a Gerecse Natúrpark, ahol a turizmust megalapozó és fejlesztő kutatásokra épül a gyakorlat. Számos natúrparkban dolgozunk azon, hogy a helyi, táji és a korszerű ismeretek és készségek fejlesztése alapozza meg a térség fejlődését, életbenmaradását.

 

Körmendy Imre és Dr. Ónodi Gábor (MUT)  a települések minőségi fejlesztését és együttműködését emelték ki, szintén hangsúlyozva a jó példák és a tudás jelentőségét. Körmendy kiemelte a város és a vidék kapcsolatának, az összetartozó települések együttműködésének szükségességét, amelynek történeti lépéseit is ecsetelte előadásában. Kitért arra is, hogy egy település nem csupán a beépített területeiből, hanem külső, beépítettlen, gazdálkodási, természeti területekből is áll, sőt ezekből él, mind gazdasági, mind rekreációs szempontból is. A település a teljes közigazgatási területének jó állapotáért felelős.

 

 

Hozzáfűzhetjük az MNSZ részéről, hogy legjobb esetben települési együttműködésben, összefogva, akár tájban gondolkodva törődnek a települések területük minden értékével, mint a natúrparkok esetében.

 

Básthy Béla (MNSZ) előadásában bemutatta a magyar natúrparkok főbb működési területeit, hálózati együttműködését. Kiemelte, hogy rendkívül hasonló a natúrparkok működése a LEADER hálózat tagjainak működéséhez, illetve maguk a natúrparkok is a LEADER módszer alkalmazására és a LEADER értékeinek érvényesítésére törekednek. Alapvető specialitása a natúrparkoknak, hogy létrejöttük és működésük meghatározója, a táji egység, összetartozás és a tájszintű együttműködés mentén kötnek szövetséget a helyi szereplők és a közös értékek mentén elköteleződve végzik munkájukat. Ezt a közös munkát és összefogást ismeri el az állam a natúrparki cím adományozásával, és remélhetőleg különböző formában segíti a jövőben.

 

 

 

A natúrparkok munkája és céljai helyi közügyek, közösségi szolgálatok mentén szerveződnek, összhangot teremtve a különböző térségi, táji szereplők fejlesztései között a táji természeti és kulturális értékek megóvásával, gyarapításával párhuzamosan. A natúrparkok célja, ahogy a 2017. júniusi brüsszeli európai találkozón, konferencián is megfogalmazódott: Európa vidéki területeinek és a fenntartható életminőség mintatérségeivé váljanak.

Szerző: Dr. Szilvácsku Zsolt

Forrás: irottko.hu
  |  

Híreink

  |  

Közösség

  |  

Natúrparkjaink

  • Írottkő Natúrpark
  • Vértesi Natúrpark
  • Pannontáj-Sokoró Natúrpark
  • Cserhát Natúrpark
  • Szatmár-Beregi Natúrpark
  • Hét Patak Gyöngye Natúrpark
  • Gerecse Natúrpark
  • Körösök Völgye Natúrpark


A honlap a Magyar Natúrpark Szövetség megbízásából, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával készült.
(Projekt azonosító: NEA-UN-14-SZ-1227)