Natúrparki kutatási témajavaslatok

A Magyar Natúrpark Szövetség összegyűjtötte azokat a témákat, amelyeket főiskolai vagy egyetemi diplomadolgozatok, kutatási projektek témájául javaslunk azok számára, akik a hazai natúrparkok valamelyikével kapcsolatosan szeretnének tudományos munkát végezni. Az alábbi lista tartalmaz általános, illetve natúrpark-specifikus javaslatokat is. További információért illetve az egyes natúrparkokkal való kapcsolatfelvétel érdekében keresse a Magyar Natúrpark Szövetség munkatársát a naturpark.hungary@gmail.com email címen.

Általános, több natúrparkra is vonatkoztatható kutatási témák

Táji identitás, közösségfejlesztés
•    A natúrparki térségben élők natúrparki és táji tudatossága, helyi, táji identitása
•    Közösségfejlesztés lehetőségei és sajátosságai a natúrparkok területén
•    Helyi-térségi hagyományok új típusú hasznosítási lehetőségei natúrparki térségekben
•    Térségi, táji örökségfeltárás, tájtörténeti, történeti ökológiai kutatások, (természeti, kulturális) örökségvédelem alapú fejlesztések

Együttműködés és hálózatkutatás
•    Hálózati együttműködések kutatása a natúrparkokban (tájszintű hálózatok sajátosságai)
•    Natúrparkok és zöldutak együttműködése Magyarországon és külföldön – jelenlegi helyzet és hazai lehetőségek
•    A natúrparki együttműködés szerepe a helyi termékes összefogásokban

Fiatalok, oktatás, nevelés, környezettudatosság, szemléletformálás
•    Natúrparki iskola és ökoiskola – szakmai alapok és kapcsolódási lehetőségek, nemzetközi kitekintéssel
•    Fiatalok bevonási lehetőségei a natúrparkok tevékenységébe – lehetséges feladatok, részvételi hajlandóság
•    Natúrpark települések társadalmának „környezettudatos átalakulása” és a klímaváltozásra adott reakcióinak vizsgálata
•    A helyi lakosság környezeti tudatosságának változása egy natúrparki térségben (felmérése a natúrpark létrehozása előtt, majd néhány évvel később)

Tervezési és működési sajátosságok, speciális feladatok
•    Közösségi tervezés natúrparki térségekben – jelenlegi helyzet, sajátos módszertan
•    Vállalkozók, gazdálkodók bevonási és együttműködési lehetőségei, sajátosságai a natúrparkokban
•    Szegénységből való felemelkedés lehetőségei és feladatai a natúrparkokban
•    Egészségfejlesztés (lelki és testi egészség) új lehetőségei a natúrparkokban
•    Natúrparki települések együtt-tervezésének sajátosságai a településrendezési eszközökkel
•    Mezőgazdasági birtoktervezés lehetőségei és sajátosságai a natúrparkokban
•    Hazai natúrparkok jó gyakorlatai nemzetközi összehasonlításban
•    Tájkarta alkalmazási tapasztalatai Franciaországban
•    Svájci, német és osztrák natúrparkok jó gyakorlatai
•    Ipari parkok, ipari területek, vállalkozási, kereskedelmi és szolgáltatási területekkel szemben támasztott feltételek a natúrparkokban
•    Natúrparkok finanszírozási, gazdálkodási rendszere
•    Natúrparkok intézményi és szervezeti működési és fejlesztési sajátosságai
•    Nemzeti park, tájvédelmi körzet és natúrpark, mint térségi szintű, -hatású, -szerepű intézményi és működési formák elméleti, szabályozási, működési és finanszírozási kérdései, feltételei, megoldásai, sajátosságai, kapcsolódási pontjai, egymáshoz való viszonyuk vizsgálata
•    Helyi termelők jelenléte, részesedése a térségi piacokon
•    Helyi foglalkoztatás elősegítése a natúrparkokban
•    Tájhasználat változások a natúrpark területén, a tájban rejlő potenciális lehetőségek
•    Az ár- és belvízvédelmi, valamint öntözéssel kapcsolatos területi, társadalmi problémák és konfliktusok jellegzetességeinek vizsgálata natúrparki térségekben
•    Többfunkciós tájhasználatok regionális értékelése natúrparki térségekben: a települési környezet és a táj térkapcsolatainak, szolgáltató funkcióinak tájspecifikus jellemzői, regionális zöld infrastruktúra-hálózat tervezése

Turizmus, rekreáció
•    Zarándok és vallási turizmus fejlesztési lehetőségei natúrparki térségekben
•    Szakrális helyek tervezése és hálózatai natúrparki térségekben
•    A natúrparkok turisztikai kínálatának összhangja az érintett térségek természeti-táji örökségével
•    Táj-specifikus tematikus utak kialakítási lehetőségei natúrparki térségekben

Natúrpark-specifikus kutatási témák:

Budakörnyéki Natúrpark

Innovációs megoldások alkalmazása a tájépítészetben a Budakörnyéki Natúrpark mintaterületein
Budakeszi Tornácos Udvarház (tüdőgondozó) és környéke megújítására
Egészségturizmus fejlesztési lehetőségei a tervezett Budakörnyéki Natúrparkban
Közlekedésfejlesztési lehetőségek a Budakörnyéki Natúrparkban

Felső-Bácska–Homokhát Natúrpark
A tompai Redl kastély parkjának története, parkrekonstrukciós terv készítése

Kapos–hegyháti Natúrpark
A lengyeli Apponyi kastély parkjának története, parkrekonstrukciós terv készítése
 

Körösök Völgye Natúrpark
A várhatóan mezőgazdasági hasznosítás alól kimaradó kedvezőtlen adottságú térség (első sorban a természetvédelmi pufferzónák, vízbázisvédelmi területek és az átmeneti zónák, különös tekintettel a Körösök holtágrendszerre) jövőben várható terheléseinek és a hasznosíthatósági alternatívák számbavétele; a vidéki területek konvencionálistól eltérő („Körös-specifikus”) gazdálkodási módjainak feltérképezése
A tanyás településrendszer és gazdálkodásforma fejlesztési lehetőségei

Szigetköz Natúrpark
Vidéki települések fejlődési lehetőségei: a térségi védjegy kialakítása és turisztikai együttműködések a natúrpark tükrében

Tápió Natúrpark
Lovasturizmus fejlesztési lehetőségei a tervezett Tápió Natúrparkban
A Tápió-vidék digitális könyvtárának létrehozása (könyvtárosoknak, informatikusoknak)
Egyedi tájérték kataszterek v. értéktárak készítése a térségben (tájépítészek, biológus, ökológus, földrajz szakosoknak)
Védelemre érdemes területek felmérése (botanikus, zoológus, ökológus)
Ex lege védettségű területek - földvárak, kunhalmok, források, lápok -  felmérése (régész, botanikus, zoológus, ökológus)
Településeken lévő kihasználatlan vagy rendezetlen területek hasznosítása (településfejlesztők, tájépítészek)
Településtörténeti vizsgálatok (történészek, régészek)
Tájtörténet alakulása a Tápió-vidéken (tájépítészek, ökológusok)
Ökoturisztikai fejlesztések a Tápió Natúrparkban
Helyi termékek a Tápió-vidéken (kereskedelmi, területfejlesztő, gazdasági területen tanulónak) termelői piacok, helyi termelők felmérése (Nagykátai, Sülysápi piacokon)
Tudásőrzők megmentése - még élő helyi kézműves mesterek felkutatása és tevékenységük fennmaradásának menedzselése a térségben

 

Forrás: irottko.hu
  |  

Híreink

  |  

Közösség

  |  

Natúrparkjaink

  • Írottkő Natúrpark
  • Vértesi Natúrpark
  • Pannontáj-Sokoró Natúrpark
  • Cserhát Natúrpark
  • Szatmár-Beregi Natúrpark
  • Hét Patak Gyöngye Natúrpark
  • Gerecse Natúrpark
  • Körösök Völgye Natúrpark


A honlap a Magyar Natúrpark Szövetség megbízásából, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával készült.
(Projekt azonosító: NEA-UN-14-SZ-1227)

Pannontáj-Sokoró Natúrpark
Európai Szociális Alap