Szigetközi Natúrpark

Bővülhet a Magyarországon a natúrpark névhasználati címmel rendelkező natúrparkok száma, bejegyzés alatt a Szigetközi Natúrpark.

Az elmúlt 25 évben a szigetközi települések és az ott élők folyamatosan küzdöttek a Duna elterelése okozta ökológiai és számos további, így vízügyi, turisztikai és térségfejlesztési problémák megoldásával. Több szervezet, köztük a megyei önkormányzat, a Szigetköz – Felső-Duna mente Fejlesztési Tanács, a Szigetközi Természetvédelmi Egyesület és számos civil szervezet sokat tett az egyes problémák megoldása érdekében. Az elmúlt évtized közepén már felmerült egy natúrpark kezdeményezés, amely az akkori jogi szabályozatlanság miatt nem teljesedett ki. A térségben a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság látja el a védett és fokozottan védett területek védelmét és felügyeli a Szigetközi Tájvédelmi Körzet. Jelentős nemzeti parki területek a Szigetközben nem találhatóak. Egyértelmű cél, hogy létrejöjjön egy a szigetközi célok egységesítésére alkalmas, a korábbi eredményeket szintetizáló célokat tűző és megvalósító szervezet, ugyanakkor a térségben élők további Natura 2000-es, vagy fokozottan védett területek kijelölését nem szeretné és azt sem, ha a környezetvédelmi hatósági tevékenység erősödése nehezítené a tájjellegű gazdálkodást, vagy akár a tájba illő ún. lágy turizmus sikeres fejlődését.

A natúrpark a természeti és kulturális örökséget középpontba helyező, a helyi közösségek (önkormányzatok, társadalmi szervezetek, gazdálkodó szervezetek és az érintett lakosság) összefogása eredményeként létrejövő tájszintű terület- és vidékfejlesztési együttműködés. A natúrparkok létrehozásának célja, a természeti és kulturális örökség megőrzése, bemutatása és a vidék fejlődését elősegítő hasznosítása. Ennek elérése érdekében a natúrparkok négy pillér (természeti és kulturális örökség megőrzése, környezeti nevelés, szemléletformálás, vidékfejlesztés, turizmus és rekreáció) mentén fejtik ki tevékenységüket. A natúrparki működési forma nem jelent természetvédelmi korlátozást a térségben élők számára. Fő célja a tájjal, a hagyományokkal összhangban megvalósuló fejlesztések koordinálása és elősegítése, a térségben élő lakossággal, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel való együttműködésben.

A natúrpark név használatához a természetvédelemért felelős miniszter kérelem alapján, a szükséges szakmai és szervezeti-működési feltételek együttes megléte esetén járul hozzá. Ezen feltételeket a földművelésügyi miniszter által 2014-ben jóváhagyott „A magyarországi natúrparkok szakmai koncepciója. Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása” című dokumentum tartalmazza. A koncepció pontosan szabályozza a natúrpark névhasználati cím használatához való hozzájárulást megalapozó szakmai háttértanulmány kötelező tartalmi elemeit, ajánlott szerkezetét és tartalmi követelményeit.

Magyarországon jelenleg 9 névhasználati címmel rendelkező natúrpark van, melyek közül az egyik, a Pannontáj- Sokoró Natúrpark megyénkben működik.

A Szervező Bizottság javaslata szerint az egyesületben a 4 kötelező natúrparki pillérnek a következő, jelentős tapasztalattal rendelkező szervezetek, mint alapítók lennének a gazdái:

 1. környezeti nevelés (a nemzeti parki pályázatban partnerként is szereplő) - Pisztráng Kör Egyesület (a Szigetközi Természetvédelmi Egyesület támogatásával
 2. vidékfejlesztés - Szigetköz – Mosoni-sik Leader Egyesület, területfejlesztés - Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat,
 3. turizmust és rekreáció - Szigetköz Turizmusáért Egyesület TDM Szervezet.
 4. A természeti és kulturális örökség megőrzése, valamint a tájba illeszkedő gazdasági tevékenységek gondozását a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság vállalja.

 

Az Egyesület a bejegyzést követően természetesen nyitott lesz: várja tagjai közé a térségért tenni akaró önkormányzatokat, civil szervezeteket, vállalkozókat és magánszemélyeket. A belépőkről az egyesület közgyűlése döntene. A natúrpark területe nem csupán a négy alapító település terjedne ki, hanem minden szigetközi, valamint a Mosoni-Duna folyásirány szerinti jobb partján található 10 ezer fő alatti lélekszámú csatlakozni kívánó településre. Ez mintegy 30 település teljes területét jelenti. A területi lehatárolás azért ekként történt, hogy a későbbiekben a szervezet vidékfejlesztési források alanya is lehessen. A közgyűlésen túl megalapítanánk a natúrparki tanácsot is, amelybe a tagokon túl meghívnánk mindazon településeket, valamint civil szervezeteket, akikre a natúrpark területi hatálya kiterjed, így a célokat, feladatokat közösen egyeztetnénk.

 

Az egyesület bejegyzése folyamatban van, a natúrparki címbirtokossághoz szükséges háttértanulmány készítése elkezdődött.

A natúrparkká válás folyamatát a Magyar Natúrpark Szövetség alelnöke, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megyei területi felelőse, Székely Rita mentorálja.

 

Forrás: irottko.hu
  |  

Híreink

  |  

Közösség

  |  

Natúrparkjaink

 • Írottkő Natúrpark
 • Vértesi Natúrpark
 • Pannontáj-Sokoró Natúrpark
 • Cserhát Natúrpark
 • Szatmár-Beregi Natúrpark
 • Hét Patak Gyöngye Natúrpark
 • Gerecse Natúrpark
 • Körösök Völgye Natúrpark


A honlap a Magyar Natúrpark Szövetség megbízásából, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával készült.
(Projekt azonosító: NEA-UN-14-SZ-1227)