Tanulmányút és szakmai műhely a Cserhát Natúrparkban 2018. március 2-3.

A Magyar Natúrpark Szövetség és a Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület Együtt a fiatalokért! című EFOP-5.2.2-17-2017-00017 számú projektje keretében a Cserhát Natúrpark területén szervezte a második tanulmányutat és szakmai műhelyt.

A tanulmányút résztvevői március 2-án pénteken délelőtt a Rimóci Főkötő Múzeum meglátogatásával kezdték a programot. A látogatás során Rimóc polgármestere, Beszkid János beszélt a rimóci hagyományokról, a hagyományőrzésről, a lakosság nemzetiségi összetételének változásairól, és a falu mindennapjairól.

Az IKSZT-ben Bablena Ferenc és Burik Vincze Ágota mutatták be a település fiatalokat összefogó tevékenységeit, illetve az iskolakert programot. A beszélgetés során a következő videókat néztük meg:

Összefoglaló az Ifjúsági Egyesület működéséről:

http://indavideo.hu/video/Rimoci_Ifjusagi_Egyesulet_-_Szovetseg_az_Ifjusagert

A Virtuális Falu Program 2. helyezettje lett az ifjúsági egyesület, a következő videóval:

https://www.facebook.com/VirtualisFaluProgram/videos/1303594496355911/

Az IKON Stúdió kisfilmje a Rimóci Iskolakert Programról:

https://www.youtube.com/watch?v=sdlvwfByAYc

A délutáni szakmai műhelymunka keretében a következő előadásokat hallgathattuk meg:

Pekár István, a Cserhát Natúrpark elnöke röviden összefoglalta a Cserhát Natúrpark tevékenyégeit, köszöntőjében kiemelte, hogy a natúrpark a helyi együttműködéseken keresztül a helyben való boldogulást kell, hogy szolgálja, a pénzügyi támogatások is csak akkor hasznosulnak jól, ha ezt a szempontot szem előtt tartva költjük el. Az emberek újra munkához szoktatásában fontos feladatunk van.

Kanyó Judit, aki 2010 óta az 1700 lakosú Varsány polgármestere, előadásában bemutatta, hogy a közfoglalkoztatási program keretében milyen fejlesztéseket hajtottak végre.

Az önkormányzat működteti a Falugazdaságot, ahol 10 hektáron kertészetet tartanak fenn. A kertészet által előállított terményeket elsősorban a település közintézményeinek konyhájára szállítják.

A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására gyermeksegély programot indítottak. A roma nemzetiségű gyermekek zenei oktatását előtérbe helyezik, sok tehetségre derült már fény.

A település több alkalommal nyerte el a Falúmegújítási Program díját.

Drexler Szilárd, a Novohrad-Nógrád Geopark képviseletében bemutatta a geopark működését, mely a világ első határon átnyúló geoparkja. AZ UNESCO felügyelet alatt álló szervezet működtetése nehéz feladat, sok feltételnek kell megfelelniük, folyamatos az ellenőrzés. Ennek ellenére igyekeznek a geoparkot a térség turisztikai motorjává fejleszteni. A szervezet kedvezményesen igénybe vehető programokat szervez, sok iskolás csoportjuk van, tavaly 15 000 látogatója volt a geoparknak, idén 20 000 főt várnak.

Fontosnak tartják a gyermekeknek szóló programok színvonalas megszervezését, mert a gyermekek számára adott élmény előbb a szülőket is ide irányítja.

Legsikeresebb programjaik azok, amelyek komplexek, ismeretterjesztő és művészeti blokkokat tartalmaznak, pl. éjszakai túrák, koncertekkel, gasztornómiai programokkal.

Fotós Maraton: 48 órás program újságíróknak, fotóriportereknek, 50 km2-nyi területen zajlik, több száz fotós vesz részt rajta, 100 000-es nagyságrendű fotó jelenik meg , amely kb. fél éves jelenlétet biztosít a térségnek a médiában.

2018-ban valószínűleg többen fogak jelentkezni, mint amennyi embert el tudnak szállásolni a térségben.

Ispánné Péter Éva, a Cserhát Natúrpark képviseletében bemutatta a natúrpark tematikus szemléltformáló programjait: gombafelismerő képzés, hagyományos gazdálkodási módszerek átadása (p. kaszálás, metszés, szemzés, stb), gyógy – és fűszernyövényismeretek, hagyományos gyümölcsfajták. A hagyományok „életben tartói” számára a natúrpark oklevelet adott (helyi tudásőrző).

A környezeti nevelés egyik legnépszerűbb eszköze a natúrpark területén a Cserháti Csatangoló vetélkedősorozat, melyen 35 csapat vett részt. A vetélkedő résztvevői tavaly a Herman Ottó Intézet vándortanösvényét is kipróbálhatták.

A natúrpark részt vesz a turistajelzések festésében, jelenleg 260 km Zöld Út van kijelölve a natúrpark területén. A Zöld Út tursitaútvonalak jelentősége elsősorban abban rejlik, hogy pl. a Kék Túra útvonallal szemben nem egyirányú turistautat jelent, hanem a Zöld Út útvonalain csillagtúra szerűen az egész Cserhát bejárható, Hollókő központtal.

Stadler Árpád, túravezető, előadásában ismertette azokat a programokat, amelyeket elsősorban gyermekeknek, iskolás csoportoknak szervez. Előadásában problémának nevezte, hogy a tájjal való együttélés gyakorlata megszűnt, a mindennapokban alapvetően a befelé fordulás a jellemző, elsősorban a digitális világ térnyerése miatt. Ebben a környezetben új módszerekre van szükség ahhoz, a gyerekekben felkeltse az érdeklődést a természet, a szűkebb haza ismerete iránt. Fontos, hogy a gyermekek viszonylag korán kapjanak motiváló élményeket, az elsődleges vonzódást kell kihasználni, mert később nehezen vonhatóak be.

Both Hedvig, a Dunamente Helyi Akciócsoport (Szlovákia) képviseletében bemutatta a szervezet alapvető feladatait, a Nagymegyer környéki települési önkormányzatok, civil szervezetek, helyi vállalkozások közös tevékenységeit. Elsősorban LEADER akciócsoportként szeretnének érvényesülni, de a politikai környezet ezt nem segíti.

Az együttműködések kialakulása itt valóban egy alulról szerveződő folyamat. A nagymegyeri polgári társulás alapvetően önkéntesekre alapozza tevékenységét, a magyar közösségi, kulturális és ifjúsági élet fellendítését tűzte ki céljául.

Jelentős rendezvény a Nagymegyeri Corvin Mátyás Napok, mely szintén a város és környékének kulturális életét színesíti.

A Kihívás Napján főleg gyermekeket célzó rendezvényeket szerveznek egy termálfürdőben, mely a gyermekek számára hatalmas élmény, nagy szerepe van a helyi identitás erősítésében.

Pályázatok tekintetében aktív a szervezet, elsősorban nemzetközi és határon átnyúló projektek megvalósításával tud előrébb lépni. A brüsszeli kiírású, testvértelepülési kapcsolatok kialakítására és ápolására irányuló pályázatok esetében elsősorban falunapokat, közös rendezvényeket valósítanak meg. Ezek a pályázatok nagy sikerrel futnak, hiszen nyelvi akadályok általában nincsenek, tekintve, hogy a szervezet min. 3-4 ország települését is be tudja vonni, ugyanúgy a magyar nyelvet használva.

Jelentős, szemléletformálást célzó pályázatot valósítottak meg ausztriai partnerekkel, melynek keretében fiatalok, gyerekek bevonásával mérték fel egy térség illegális hulladéklerakóit.

A projekt keretében hulladékgazdálkodással kapcsolatos szemléletformáló anyagok készültek.

Március 3-án szombaton, a Harmos Krisztián és Ispán Dániel vezetésével kaptunk ízelítőt a térség természeti és kulturális értékeiről.

Harmos Krisztián a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának képviseletében túrát vezetett a Hollókői Várhoz, melynek során beszámolt az önkormányzat és a Nemzeti Park összefogásában megvalósuló fás legelő programról. A program keretében azt célozzák meg, hogy a mostanra beerdősült, egykori, értékes élőhelyekként számon tartott fás legelők visszanyerjék eredeti állapotukat.

Ispán Dániel, a Cserhát Natúrpark munkaszervezet vezetője a látottakat és hallottakat történelmi környezetbe helyezte, részletesen bemutatva a település történelmét. AZ Ófaluban meglátogattuk a falumúzeumot, ahol beszélt a népi hagyományokról, illetve megnéztünk több, helyi termék előállítással és értékesítéssel foglalkozó üzletet is: pl. sajtműhely.

A rendezvény keretében a résztvevők sok hasznos tapasztalattal lettek gazdagabbak, a résztvevők nevében is köszönjük az előadók és a szervezők nagyszerű munkáját!

 

Forrás: irottko.hu
  |  

Híreink

  |  

Közösség

  |  

Natúrparkjaink

  • Írottkő Natúrpark
  • Vértesi Natúrpark
  • Pannontáj-Sokoró Natúrpark
  • Cserhát Natúrpark
  • Szatmár-Beregi Natúrpark
  • Hét Patak Gyöngye Natúrpark
  • Gerecse Natúrpark
  • Körösök Völgye Natúrpark


A honlap a Magyar Natúrpark Szövetség megbízásából, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával készült.
(Projekt azonosító: NEA-UN-14-SZ-1227)