Hét Patak Gyöngye Natúrpark

A kihirdetés éve: 2011.
Területe 8 településen 10 177 ha, lakossága 2800 fő.
Települései: Alsómocsolád, Ág, Csikóstőttős, Gerényes, Kárász, Kisvaszar, Köblény, Szalatnak.
Képviselője és működtetője a Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület – 7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24.
Honlapja: www.alsomocsolad.hu

Előzmények
A Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület 2010 szeptemberében alakult meg. Az Egyesület munkájával hozzájárul a gazdasági és társadalmi fejlődéshez, melybe beletartozik a mezőgazdaság, a kézművesség, és a turisztikai szolgáltatások kialakítása, összehangolása, fejlesztése. Tevékenységének fontos eleme a falumegújítás és területi tervezés, a nevelés és a képzés, az információ átadás és kísérleti projektek megvalósítása. A Natúrpark név használatát biztosító oklevelek átadására 2011. október 28-án, pénteken került sor az alsómocsoládi Konferencia Központban.

Természetföldrajzi, természeti és táji jellemzői
A Natúrpark települései a Dunántúli-dombság területén, ezen belül főként a Tolnai-dombsághoz tartozó Völgységben és az Észak-Zselicben találhatók. Mindkét tájegységre jellemzőek az eróziós-deráziós völgyek, ám ezek gyakorisága különböző: az Észak-Zselic erősen és közepesen, a Völgység gyengén tagolt domborzatú. Nemcsak a dombok gyakorisága, de magasságuk is az Észak-Zselicben jelentősebb. Legmagasabb pontjaik a Hollófészek (358 m) és a Hegytető (353 m). A dombok magját túlnyomó részben finomszemcsés pannóniai üledékek alkotják, melyeket a hátakon lösz, a völgyekben deluviális képződmények takarnak. A Natúrpark délkeleti szeglete a Kelet-Mecsek területére nyúlik, melynek jura, illetve alsó-kréta tengeri eredetű kőzetei is kibukkanak a fiatalabb üledéktakaró alól.

Kulturális és társadalmi jellemzői
A falvak népessége 400 fő körüli, csupán Csikóstőttős lakossága haladja meg az 500 főt.

A Hét Patak Gyöngye Natúrpark jelene és eredményei

 • Elkészült a Hét Patak Gyöngye Natúrpark turizmusfejlesztési terve.
 • A Pécsi Tudományegyetem közreműködésével kialakult a nyolc települést összekötő tematikus út (megújuló energiák hasznosítását bemutató), „Energia ösvény” koncepciója.
 • Felmérésre kerültek a 8 település környezeti, épített és kulturális adottságai, társadalmi környezete, turisztikai jellemzői. Utóbbival elkészült egy turisztikai adatbázist is.
 • Alsómocsoládon a 2012-es évben párhuzamosan futott két, Fiatalok Lendületben Program keretében megvalósult pályázat (“Ezerarcú” Alsómocsolád, Globalizáció és lokalizáció – Környezettudatosság a mindennapokban Alsómocsoládon), melyek népszerűsítését a Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület is támogatta.
 • A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012-ben elnyert támogatásával megjelent a Hét Patak Gyöngye Natúrpark ökoturisztikai kincseit és szolgáltatásait bemutató kiadvány.

A Hét Patak Gyöngye Natúrpark céljai és jövőképe
A természeti és kulturális örökség megőrzésében, védelmében való közreműködés, a gazdasági és társadalmi fejlődéshez való hozzájárulás, melybe bele tartozik a mezőgazdaság, a kézművesség, és a turisztikai szolgáltatások kialakítása, összehangolása, fejlesztése falumegújítása és területi tervezés, nevelés, képzés, információ átadás és kísérleti projektek megvalósítása.

A natúrpark főbb turisztikai célpontjai:

 • Az ági Vágyom-völgy sziklaalakzata; szurokerdeje,
 • Az alsómocsoládi Sztankovánszky kastély és a római katolikus templom.
 • A csikóstőttősi római katolikus templom és a helyi védettségű téglapajták és fa tornácoszlopok.
 • A pusztaszentegyházi régészeti lelőhely.
 • A gerényesi római katolikus és az evangélikus templom romjai és a helyi védettségű téglapajták, téglapincék.
 • A kárászi vízimalom, valamint a bodnár és a borbélyműhely.
 • A kisvaszari Esterházy kastély udvara, valamint a római katolikus templom.
 • A kisvaszari kútházak.
 • A köblényi római katolikus templom és a Csonka-kereszt.
 • A köblényi eperfasor.
 • A szalatnaki római katolikus templom és a löszfalba vájt borospincék.
 •  

Helyi termékek

Tájjellegű ételek: langalló, káposztás pogácsa, kemencében sült ételek, akácméz, kecskesajt, pálinka.

Főbb programok

 • Alsómocsolád, Palacsintás Király Fesztivál (július 1. szombatja), Szüreti Fesztivál (szeptember 1. szombatja).
 • Csikóstőttős, Szüreti Felvonulás, Szilveszteri Futás és Óévbúcsúztató.
 • Gerényes, húsvéti tojáskereső.
 • Kárász, mangalicavágás kárászi módra (december vége).
 • Kisvaszar, hagyományőrző Romanap (augusztus).
 • Szalatnak, Terített asztal” rendezvénysorozat.

Tudja-e?
Párizs mellett az alsómocsoládi Interaktív Tárházban található meg a híres Foucault-inga.

Forrás: irottko.hu
  |  

Híreink

  |  

Közösség

  |  

Natúrparkjaink

 • Írottkő Natúrpark
 • Vértesi Natúrpark
 • Pannontáj-Sokoró Natúrpark
 • Cserhát Natúrpark
 • Szatmár-Beregi Natúrpark
 • Hét Patak Gyöngye Natúrpark
 • Gerecse Natúrpark
 • Körösök Völgye Natúrpark


A honlap a Magyar Natúrpark Szövetség megbízásából, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával készült.
(Projekt azonosító: NEA-UN-14-SZ-1227)

Pannontáj-Sokoró Natúrpark
Európai Szociális Alap